За събития от 12.11.2020
Дата на събитиетоISINЕмитентВид събитиеОписание
17.03.2021 12:00BG1100031084Агроенерджи АДСИЦ-СофияОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Патриарх Евтимий № 22.
17.03.2021 09:00BG1100025060ФЗЗ Мел инвест АДСИЦОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, София, бул. "Патриарх Евтимий" 22, ет.1.
04.03.2021 16:00BG11VIASAT18Винзавод Асеновград АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр.Асеновград, бул.България № 75.
02.03.2021 11:00BG11PESOBT13Петрол АДОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, Ловеч, ул. Търговска № 12, хотел Ловеч, етаж 2, заседателна зала.
01.03.2021 11:30BG1100037008Слънчо АД-СвищовОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. Свищов, ул. Дунав 16.
01.03.2021 11:00BG11KAJMAT16КАБИЛЕ - ЛБ АДОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, Ямбол, ул.Обходен път Запад №57 .
25.02.2021 10:00BG1100012092Мейфеър Груп АДОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, гр. Варна, бул. Княз Борис I, 82, ап.3.
22.02.2021 11:00BG1100144077Зет Пропъртис Инвестмънт Фонд АДСИЦОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, гр. София, гр. София, район Витоша, кв. Манастирски ливади-запад, бул. България № 132, вх. А.
18.02.2021 11:00BG1100101069Недвижими имоти София АДСИЦОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, гр. София, бул. Христо Ботев 57.
17.02.2021 11:00BG11ZSBUAT17ЗСК-ЛОЗОВО АДОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, БУРГАС, СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА.
22.01.2021 10:00BG1100080982Холдинг Център АДОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, София 1000, Георги Раковски 132.